DIENSTVERLENING

Verduurzaming

Het energieneutraal maken of verduurzamen van nieuwe of bestaande gebouwen brengt veel voordelen met zich mee. Zo wordt het gebouw toekomstbestendig gemaakt, neemt het comfort toe, stijgt de waarde en daalt de energierekening. Bovendien draagt u bij aan een beter klimaat.

Door de nieuwe wet- en regelgeving is het energieneutraal of duurzamer maken van gebouwen belangrijker geworden. Hierdoor kan het zijn dat bestaande gebouwen gerenoveerd moeten worden om toekomstbestendig te zijn. Daarnaast moet ook bij nieuwe gebouwen aan de nieuwe wet- en regelgeving voldaan worden. 

Contact opnemen

Wat houdt verduurzaming in?

Met verduurzaming wordt het proces bedoeld waarbij het energiegebruik van een gebouw verlaagd wordt. In meerdere fases wordt gekeken naar wat een gebouw nodig heeft om duurzamer of geheel energieneutraal te worden. Dit is afhankelijk van wat er technisch mogelijk is en wat de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever zijn. De verduurzaming wordt vaak uitgevoerd in de vorm van aanpassingen aan het huidige gebouw. Echter wordt ook bij nieuwbouwprojecten vanaf het begin rekening gehouden met de duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Naast de technische uitvoeringen, benodigd om het gebouw minder energiebehoefte te geven, kijkt BouwHeeren ook naar het gebruik en de organisatorische kant van een gebouw. De gebruiker heeft een sterke invloed op de energieprestatie waardoor BouwHeeren de klant helpt met het dagelijks gebruik van het gebouw.

Welke taken horen bij verduurzaming?

Het verduurzamen van gebouwen begint bij het gezamenlijk verkennen van de ambities. Naast dat een organisatie aan alle wet- en regelgeving wil voldoen, is het belangrijk dat ook de andere ambities meegenomen worden. Daarbij moet ook het draagvlak van de verduurzaming onder de loep genomen worden. Verdere taken die horen bij de verduurzaming van gebouwen zijn:

 • Vooronderzoek doen naar het energielabel, energiebesparing, CO2-reductie en de terugverdientijd
 • Opstellen van een maatwerk advies voor de te nemen maatregelen
 • Uitwerken van de te nemen maatregelen en toetsen van deze maatregelen in het gebouw
 • Maken van een kostenraming afgestemd op de uitvoeringsbegeleiding van de maatregelen
 • Controleren van de behaalde prestaties na implementatie en uitvoering van de maatregelen

Het verduurzamen van gebouwen is maatwerk. Ieder gebouw vraagt om een uniek plan van aanpak. Bij verduurzaming komen verschillende oplossingen, aanpassingen en maatregelen kijken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aanpassen van de bouwkundige schil
 • Verzorgen van kierdichtingen
 • Communicatie tussen de gebouw gebonden installatie en isoleren van leidingen en appendages
 • Het installeren van zonnepanelen of -collectoren
 • Het installeren van een waterpomp of warmte- koudeopslag
 • Bestaand glas vervangen door HR++ glas 
 • Het installeren van daglichtregeling
 • Schrijven van een handboek ‘duurzaam gebruik van uw pand’

Hoe kan verduurzaming uw bedrijf of project verder helpen?

Naast dat u bijdraagt aan een beter klimaat, voldoet u met een energieneutraal gebouw aan alle wet- en regelgeving. Hierdoor is uw gebouw toekomstbestendig, wat ook weer verschillende voordelen oplevert. Doordat de energiekosten dalen worden gebouwen aantrekkelijker voor huurders en kopers. Dit leidt tot minder leegstand, hogere huurinkomsten en een hogere gebruikerstevredenheid. Daarnaast stijgt de waarde van een gebouw en neemt het comfort toe.

Bij verduurzaming is het belangrijk om breder te kijken dan alleen energie. Ook de brandveiligheid, het binnenklimaat en het comfort van een gebouw dragen bij aan duurzaam wonen of werken. Hierdoor gaan de gebruikers zich veiliger, gezonder en comfortabeler voelen in een gebouw. Een brandveiligheidsadviseur en interieurarchitect kunnen hierbij helpen.

Wat kan BouwHeeren voor uw bedrijf of project betekenen?

Door gebruik te maken van onze unieke werkwijze waar kwaliteit, de klantvraag en duurzaamheid hoog in het vaandel staan krijgt u als opdrachtgever grip op uw project. BouwHeeren gaat graag een eerlijke en transparante samenwerking met u aan. Of het nu gaat om kwaliteits-, financiële of technische vraagstukken; we voorzien uw maatwerk project graag van een duurzaam en optimaal eindresultaat.

BouwHeeren verzorgt uw gehele verduurzamingsproces en legt daarbij de focus op uw wensen en behoeften. Bij het verduurzamen van bestaande of nieuwe gebouwen kan BouwHeeren een betekenisvolle rol spelen. Hierdoor kunt u ook voor uw vraag rondom verduurzaming bij ons terecht. Bent u benieuwd naar wat wij voor uw gebouw kunnen betekenen op het gebied van verduurzaming? Neem dan vooral contact op, wij staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. Benieuwd naar onze andere diensten? Kijk dan vooral op onze dienstenpagina.