DIENSTVERLENING

Directievoering & toezicht

De bouwdirectie en -toezicht zijn de ogen en oren van de opdrachtgever op de bouwplaats. Ze bewaken het contract van de klant gedurende de realisatie van het project. Het is belangrijk dat de personen die deze functies uitvoeren oog voor kwaliteit hebben. Daarnaast moeten ze efficiënt kunnen werken, punctueel zijn en goed kunnen organiseren. Met die eigenschappen zorgen de directie en toezichthouder voor een goede vertegenwoordiging van de opdrachtgever voor, tijdens en na de bouw. De directievoerder geldt hier als bewaker van kwaliteit en focus, maar ook als bewaker van contracten, geldstromen en de planning. De toezichthouder geldt als operationeel verlengstuk en is daarmee complementair aan de directievoerder.

Contact opnemen

Wat houden directie en toezicht in?

De directievoerder heeft de verantwoordelijkheid over het te realiseren bouwproject en bewaken het contract voor de klant in tijd, geld, kwaliteit en duurzaamheid. Hierdoor worden zorgen van de opdrachtgever weggenomen. Directievoering is een breed vakgebied waar vaak specialismen op verschillende facetten van een bouwproject gevraagd worden. Dit komt omdat ieder bouwproject zijn eigen projecteisen en (politieke) aandachtspunten heeft. Hierdoor is directievoering op ieder bouwproject een verantwoordelijk vakgebied dat met maatwerk gepaard gaat. De directievoerder acteert binnen de kaders van de UAV en UAV-GC.

De vaak door de directie aangestelde toezichthouders ondersteunen de directie op de bouw. Door controlerende en inspecterende taken uit te voeren op de projectlocatie, kan de toezichthouder fungeren als de schakel tussen directie en bouwplaats.

Welke taken nemen directie en toezicht op zich?

De directievoerder en toezichthouder hebben variërende taken, dit is afhankelijk van de fase waarin het bouwproject zich bevindt. Zo zijn mogelijke taken voor een directievoerder in de voorfase:

 • Begeleiden en adviseren in de ontwerpfase en aanbesteding
 • Begeleiden en adviseren rondom het bouwbudget en de materiaalkeuze
 • Analyseren en adviseren rondom contractvorming en bouwplannen
 • Analyseren, opmaken van de planning
 • Analyseren, opmaken van de directiebegroting in bouwkosten, advieskosten en bijkomende kosten
 • Analyseren van de benodigde projectorganisatie 
 • Het organiseren van de juiste adviesorganen
 • Informeren van de klant en omgeving
 • Besluiten nemen met de klant

Wanneer de bouw zich in een latere fase bevindt, veranderen de taken van de directievoerder. Zo zal de focus wanneer de bouw begonnen is liggen op de volgende taken:

 • Begeleiden van de projectuitvoering
 • Periodieke coördinatie van het project
 • Contractmanagement, timemanagement, technisch management en omgevingsmanagement in het bewaken van het budget, de planning en de kwaliteit
 • Organiseren, houden en notuleren van de overlegstructuur t.b.v. de projectbewaking (directieoverleg, bouwvergaderingen)

De toezichthouder heeft voornamelijk taken tijdens de bouwfase, hierbij moet gedacht worden aan:

 • Informeren van de directievoerder over het de kwaliteit en voortgang van het project 
 • Bijhouden van de bouwadministratie
 • Inspecteren en controleren van kwaliteit, veiligheidsvoorschriften en werktekeningen
 • Naleven van de Nederlandse wetgeving (bouwbesluit), de borging van kwaliteit in de uitvoering

Hoe kunnen directievoerders en toezichthouders uw bedrijf of project verder helpen?

In zowel de voor- als de bouwfase is het belangrijk om als opdrachtgever een sterk team te vormen met de directievoerder en toezichthouder. De directievoerder bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het bouwproject. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken over zaken als bouwadministratie en budgetbewaking. Daarnaast zorgen directievoerders en toezichthouders ervoor dat bouwvergaderingen voorgezeten worden en het beheer van informatie in goede handen is. Ook wordt veel aandacht geschonken aan veiligheid, gezondheid en milieu, waardoor u ervan verzekerd bent dat uw bouwproject op deze punten goed zal verlopen.

Wat kan BouwHeeren voor uw bedrijf of project betekenen?

Door gebruik te maken van onze unieke werkwijze zorgen wij ervoor dat u als opdrachtgever grip heeft op het bouwproject. Of het nu gaat om kwaliteits-, financiële of technische vraagstukken, BouwHeeren gaat graag een eerlijke samenwerking met u aan. Hierbij ligt onze focus geheel op u als klant en op het realiseren van een maatwerk project voor een optimaal eindresultaat.

Een belangrijke pijler van BouwHeeren betreft de verduurzaming van Nederlands vastgoed. In de projecten die BouwHeeren aanneemt worden de klanten gestuurd om energielabel C te bereiken. Als vervolgstap wil BouwHeeren gebouwen energieneutraal maken.

BouwHeeren verzorgt uw gehele bouwproces en doet dat met focus op de wensen van de klant. Daardoor kunt u ook voor uw vraag naar directievoerders en toezichthouders bij ons terecht. Bent u benieuwd naar wat wij voor uw bouwproject kunnen betekenen op het gebied van directie en toezicht? Aarzel dan niet om contact op te nemen, wij staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden. Ook voor andere vragen of diensten kunt u bij ons terecht.